Naziv kompanije:
Autocentar Manik - ACM
d.o.o. Čačak
Sedište kompanije:
Ibarski Put 13
32000 Čačak
Pravna forma:
Telefon:
+381 32 380 190
Fax:
+381 32 380 190
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
17479954
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: