Naziv kompanije:
Autocentar Manik - ACM
Sedište kompanije:
Ibarski put 13
RS-32212 Preljina - Cacak
Pravna forma:
Telefon:
+381 32 380 190
Fax:
+381 32 380 190
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
Banka:
Bankovni kod:
Broj računa:
IBAN: